Quo vadis archeologie? 

Aneb jak se dozvědět něco o původních obyvatelích našeho kraje

(možnosti prezentace stop našich předků)

úterý 16. 9. 2014, 18.00 hodin 

host: Mgr. Petr Brestovanský, archeolog a regionální patriot

 

Přednáška bude zahrnovat vybrané historické události a archeologické lokality Libereckého kraje. Vysvětlíme si možnosti oboru archeologie k objasnění počátků pravěkých, středověkých a novověkých dějin Libereckého kraje. Dozvíme se o prvních zemědělcích, o nálezech pazourků za Ještědem, o  hornictví v regionu, o nejstarším libereckém hřbitově, či zajateckém táboře z první světové války. Seznámíme se s prací lidí z obecně prospěšné společnosti  Archa13  a nastíníme si možnosti prezentace archeologického dědictví našeho kraje.

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj