Barokní Horní Police a velkovévodkyně Toskánská

přednáška z cyklu Památky kolem nás

pondělí 29. 9. 2014, 18.00 hodin 

host: Ing. Petr Macek, PhD., Ústav pro dějiny umění Filosofické fakulty Univerzity Karlovy

 

Horní Police je výjimečným místem s nebývalou kumulací barokní architektury, málo známé nejen laické i odborné veřejnosti. Přednáška představí nejen mimořádně hodnotné areály zámku a kostela Navštívení Panny Marie, ale i další cenné památky barokního stavitelství nadregionálního významu v architektonickém i historickém kontextu. 

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj