Nejstarší dějiny Lužice

přednáška z plánovaného cyklu Povídání o Lužici

pondělí 22. 9. 2014, 18.00 hodin 

host: Ing. David Krčmařík, Ph.D.

 

 „Nejstarší dějiny Lužice“, přednáška je určena široké veřejnosti, především však pro zájmce „Kurzu hornolužické srbštiny“, který bude otevřen začátkem října na TUL v rámci univerzity třetího věku.

Zájemci o účast v kurzu se mohou hlásit na adrese: http://slovnik.vancl.eu/u3v.php

Další plánované přednášky:

Říjen – Školství v Lužici (Pavel Šlechta – učitel češtiny působící několik let na lužických školách)

Prosinec – Srbský kulturní lexikon (Franz Schön – vedoucí Srbské centrální knihovny v Budyšíně, jeden z autorů knihy)

Únor – Zvyky Lužických Srbů (Milan Hrabal – jeden z největších propagátorů lužické srbštiny a kultury v ČR)

Duben – Soudobá literatura v Lužici a liberecká knihovna (Lukáš Novosad – student sorabistiky, píšící recenze na srbské knihy)

Další plánovaná témata: Národní obrození v Lužici, Soudobý vztah Němců k lužickosrbké menšině, Dolní Lužice, Společnost přátel Lužice

 

Celý cyklus bude významným přínosem pro Liberecko ve vztahu k historicko-kulturním vazbám severních Čech na oblast Horní Lužice.   

malý sál, 4. patro

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj