Školství v Lužici 

přednáška z cyklu Povídání o Lužici

čtvrtek 9. 10. 2014, 18.00 hodin 

host: Mgr. Pavel Šlechta, pedagog

 

Během přednášky bude představen systém školství v Německu - především v Sasku - s ohledem na lužickosrbskou menšinu. Přednáška bude vedena Pavlem Šlechtou, který dlouhá léta působí jako učitel češtiny na tamních školách. Bude představen i projekt WITAJ. Bude tak zhodnocena úspěšnost německých škol.

  • Systém školství
  • Školy
  • Vyučování češtiny
  • WITAJ
  • Mimoškolní aktivity
  • Financování

 

malý sál, 4. patro

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj