Připravenost Rakouska-Uherska ve výrobě střelných zbraní na světovou válku 

100 let po Velké válce

cyklus přednášek Technické univerzity v Liberci

středa 1. 10. 2014, 16.30 hodin

host: Prof. Zdeněk Jindra

 

pořádá: Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci ve spolupráci s KVK v Liberci

malý sál, 4. patro

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj