Vždy efektní ... Radim Hladík

přednáška z cyklu Letem světem populární hudby

čtvrtek 2. 10. 2014, 18.00 hodin

host: PaedDr. Jan Prchal

 

Vyprávění a hudební ukázky z fondu KVK v Liberci.

 

pořádá: KVK v Liberci, Hudební knihovna

malý sál, 4. patro

 

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj