Zvyky v průběhu roku

přednáška z cyklu Povídání o Lužici

středa 14. 1. 2015, 18.00 hodin 

host: Mgr. Milan Turek

 

Zvyky v průběhu roku

Přednáška shrne hlavní zvyky Lužice v průběhu roku. Bude představena zvláštnost Lužice, což je ptačí svatba. Dále se budeme věnovat Masopustu, který je hlavně slaven v Dolní Lužici. Důkladně se budeme zabývat jarními svátky - Velikonoce (křížové jízdy, válení vajíček, křesťanské zvyky, kěrluše). Přes letní a pozdněletní zvyky (kohout, dožínky) se postupně dostaneme k předvánočním (Mikuláš, Barborka, sv. Martin) zvykům až k samotným Vánocům. Přednáška bude doplněna bohatým obrazovým materiálem a několika zvukovými ukázkami.

 

malý sál, 4. patro

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj