O JIZERSKÝCH HORÁCH - Jizerské hory ve zvucích

Jaké zvuky uslyšíme, vydáme-li se do Jizerských hor? Jak se liší jizerskohorské zvuky v létě a v zimě, jak ráno a večer, kdo jsou jejich původci? Můžeme ještě vychutnat jizerskohorské ticho, nebo už se také stalo ohroženým druhem? Na položené otázky přišla odpovídat Mgr. Jitka Feřtová. Hned v úvodu přednášky si pro posluchače připravila audio hádanky. Pohotové posluchače a jejich správné odpovědi odměňovala drobnými cenami. Asi dvouhodinový výklad byl provázen fotografiemi i zvuky. Zaznívaly hlasy zástupců živočišné říše ale i zvuky, které se v přírodě proměňují v závislosti na denní době či ročním obdobím. Nechyběly ani zvuky, patřící k významným činnostem a pracím, charakteristickým pro Jizerské hory (sklářství, tkaní, svoz dřeva, sporty). Posluchači odcházeli pobaveni i poučeni. Pořad určitě patřil mezi ty velmi povedené a představil nám Jizerské hory tentokrát pohledem zoologa.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj