Islám

přednáška

pondělí 7. 9. 2015, 18.00 hodin 

host: Mgr. Jan Dušek

 

 

Jan Dušek

Posluchači budou seznámeni s kulturně-historickým pozadím vzniku islámu (myšlenkové a kulturní pozadí vzniku Koránu, život a působení proroka Mohameda), se základní myšlenkovou strukturou tohoto náboženství. Výklad dále zahrne historický nástin šíření islámu ve světě v průběhu dějin a jeho kulturně-civilizační aspekty.

 

velký sál, 2. patro

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj