Pozvánka do Vídně - 150 let vídeňské Ringstraße/okružní třídy 

přednáška z cyklu Na návštěvě v Rakousku

čtvrtek 15. 10. 2015, 18.00 hodin 

host: Ing. Gabriela Kalinová, CSc., průvodkyně, překladatelka, činná v různých kulturních organizacích, pořádá přednášky z oblasti české, rakouské, německé a francouzské historie a literatury

 

 

Přednáška připomene 150. výročí otevření vídeňské Ringstraße (Okružní třídy), významného stavebního komplexu, který je jednou z nejdůležitějších památek rakouské metropole a od roku 2001 patří ke světovému kulturnímu dědictví. Sloh Okružní třídy ovlivnil rozhodující měrou architekturu 60. až 90. let 19. století ve všech částech monarchie, tedy i v Českých zemích. Příspěvek se zaměří na osobnosti, které se o vznik Ringstraße zasloužily, včetně těch, které jí později vtiskly její společenský ráz. Poukázáno bude zejména na zásluhy občanů tehdejších zemí Koruny české a na vliv tvůrců Okružní třídy na významné stavby severních Čech.

pořádá: Rakouská knihovna KVK a RKF v Praze

velký sál, 2. patro

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj