EVROPA, EU A ČESKO

problémy Evropy a Česka s nadhledem

pátek 23. 10. 2015, 16.00 hodin 

host: Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

 

pořádá: Česká křesťanská akademie ve spolupráci s KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj