Salcburk – mocenské centrum z úpatí Alp 

přednáška o historii, architektuře a památkách

čtvrtek 28. 11. 2015, 18.00 hodin 

host: Ing. Zdenka Bartoňová Turková, (překladatelka, tlumočnice, průvodkyně)

 

Přednáška o historii, architektuře a památkách malebného města pod Alpami. 

 

pořádá: Rakouská knihovna v Liberci ve spolupráci s RKF Praha       

velký sál, 2. patro                                 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj