Utichly továrny, utichly ulice

přednáška z cyklu Památky kolem nás

úterý 23. 2. 2016, 18.00 hodin 

host: Mgr. Petr Freiwillig, Národní památkový ústav, ÚOP v Liberci 

 

 

Přednáška seznámí posluchače se zanikajícím průmyslovým dědictvím Libereckého kraje na příkladech objektů a areálů, částečně nebo zcela demolovaných mezi lety 2010–2015. Zároveň bude výběrově věnovat pozornost stavbám ohroženým. Většinu z prezentovaných staveb tvoří textilní továrny, ale zastoupena budou i ostatní odvětví, stejně jako například silniční mosty. 

pořádá: KVK v Liberci ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ÚOP v Liberci
 
velký sál, 2. patro
 
vstupné dobrovolné
 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj