RAKOUSKO A ČESKÉ ZEMĚ V MINULOSTI - Od samostatnosti k anšlusu

Přednáška byla zaměřena na zmapování základních vývojových tendencí československo-rakouských vztahů v letech 1929-1938. Byla připomenuta role vedoucích státníků obou států a vzájemná obchodní výměna. Vše bylo přiblíženo v kontextu soudobé evropské politiky velmocí (Německo, Francie, Velká Británie, Itálie). S obrazovou prezentací.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj