ŽENA V DĚJINÁCH - Život v dívčím deníčku (1871-1883)

Přednáškový cyklus pro studující a veřejnost.

přednáší: Dr. Milan Svoboda (Katedra historie FP TUL)

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj