RAKOUSKO A ČESKÉ ZEMĚ V MINULOSTI - STIKO Reichenberg a Aufbaufonds Wien

Přednáška přiblížila úlohu prolongačního komisaře pro organizace, který byl poprvé ustaven po anšlusu Rakouska ve Vídni. Zejména se pak zabývala činností jeho úřadů působících na územích připojených k Říši Mnichovskou dohodou. Pozornost byla věnována prošetřování činnosti různých typů spolků a organizací, jejich slučování či likvidaci s následným zabavením majetku, kde zvláštní kapitolu představovaly české a židovské organizace. S obrazovou prezentací.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj