Jan Dismas Zelenka a drážďanská dvorní kapela aneb "Barokní mosty hudební"

Přednáška Jiřího Bartoše Sturce se týkla významného hudebního fenoménu vrcholného baroka - drážďanské královské dvorní kapely a zároveň jedné z jejích vrcholných postav, skladatele J. D. Zelenky (1679 - 1745).

Toto hudební těleso založené sasko-polským králem Friedrichem Augustem I. spolu s mnohými svými osobnostmi (často pocházejícími z Českých zemí) fungovalo jako mimořádně svébytný kulturní činitel v mnohém překračující dobové zemské hranice.

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj