Úvodní přednáška kurzů jógy

Účastníkům bude ve stručnosti představeno, co to jóga je a jaká je její historie. Zmíněna budou tradiční odvětví jógy, přičemž bude kladen důraz na specifika výuky těchto systémů v rámci praktických kurzů.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj