KNIHOVNÍCI A PŘÁTELÉ KNIHOVNY CESTUJÍ - Lužice

Přednášel: Mgr. Milan Turek Název : POZNEJ   KRAJ  SOUSEDŮ  - LUŽICE                 

Na příkladu sedmnácti míst v nejbližším pohraničí vychází Mgr. Turek z historických souvislostí a vedle toho seznamuje posluchače se vznikem nové krajiny – Lausitzer Seenland, zemí jezer, územím, kde byly ukončeny devastační těžby uhlí a kde je vytvářena nová kulturní krajina. V Lužici dochází ke změně života statisíců obyvatel, ale už dnes nabízí kraje Budyšína a Zhořelce dostatek příležitostí k zaměstnání v nových oborech a především v cestovním ruchu. Jezerní krajina vytvořila podmínky pro podnikatele, nabízí však možnosti využití volného času, zábavy, sportu. Nesčíslně druhů vodních sportů, trasy pro in-line, cyklistiku, turistiku a poznávání je zahrnuto v zážitkovou krajinu. Muzea, lidská sídla, sportovní a kulturní zařízení udivují Evropu, jsou pořádány vrcholové soutěže a pozadu nezůstává ani lidová kultura a tradice Lužických Srbů. Tři desítky jezer vítají už dnes české sportovce a turisty, snadná dostupnost ze severních Čech činí z Horní Lužice opět krásnou zemi, vyhledávanou mnoha lidmi.  

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj