Rekviem za hraběte Clam-Gallase (1771-1838)

17. května byl v Krajské vědecké knihovně v Liberci představen studentský projekt Kristián Kryštof hrabě Clam-Gallas. Stručná biografie. Byl zpracován jako výsledek Studentské grantové soutěže TUL č. 165/2010 studenty oboru Historie navazující Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci pod vedením PhDr. Milana Svobody, PhD. Výchozím pramenem byl pro studenty nekrolog od Johanna rytíře z Rittersberku z roku 1838, který byl nejprve transliterován. Poté navštívili studenti Státní okresní archiv v Děčíně, který ukrývá stěžejní prameny pro studium šlechtických rodů v Čechách, a také několik archivů ve Vídni. Výsledkem roční práce těchto mladých historiků je monografie, v níž se čtenář bude moci dozvědět nová fakta z rodinného života Kristiána Kryštofa, jeho podnikatelských pokusů, udělá si obrázek o tom, jaký byl hospodář, jaká panství a kdy Clam-Gallasové vlastnili či jak zpřístupnili veřejnosti již na počátku 19. století svůj hrad Frýdlant. Cennou součástí publikace jsou vyobrazení portrétů hraběte, jeho sídel i s dobovými mapami či např. významných řádů, které obdržel. Protože byl Kristián Kryštof významným mecenášem umění a amatérským umělcem, najde zde zájemce i reprodukce mnoha uměleckých děl (také těch, která sám vytvořil) a životopisné medailonky některých umělců, které podporoval. která by měla vyjít v průběhu června 2011. Plakát

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj