LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Jak jsem je znal...

MUDr. Jan Cimický, CSc. vzpomínal na slavné spisovatele, básníky a herce u nás i ve Francii, s kterými se setkal, a kteří mu utkvěli v duši.

Pořad o psaní, literatuře, poezii...  plakát

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj