O JIZERSKÝCH HORÁCH - Ochrana přírody a krajiny Jizerských hor v letech 2011 - 2020

Beseda nad novým plánem péče o Chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory. Přednášel Ing. Jiří Hušek, vedoucí Správy CHKO Jizerské hory a krajského středisa Liberec. Plakát

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj