Univerzální odkaz duchovních mistrů

Lze v učení různých duchovních mistrů napříč dějinami, kulturními tradicemi a náboženskými systémy, najít společné jmenovatele? Pokusme se o takový pohled. A pak z něj zkusme vyvodit praktické závěry pro náš život.

přednáší: Rev. Dr. Petr Samojský

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj