PAMÁTKY KOLEM NÁS - Tajemství sakrálních interiérů

Státem chráněné movité kulturní památky představují z větší části umělecké předměty sakrální povahy, situované vesměs v kostelních interiérech, ve veřejném i neveřejném prostoru. Na rozdíl od nemovitých památek nejsou informace o nich běžně dostupné ani prezentované. Množství uměleckých děl významných v rámci regionu má statut kulturní památky. Na druhou stranu existuje řada předmětů, zejména z období 19. a 20. století, jejichž význam je zatím nedoceněný a na seznamu chybí.Na území Libereckého kraje se nachází více jak 200 sakrálních interiérů. Pracovníci NPÚ ÚOP v Liberci dokumentovali v období 2006-2010 přibližně 140 z nich. Ačkoli dokumentace, výzkum pramenů a zpracování dat není zdaleka u konce, můžeme již nyní prezentovat dílčí výsledky poznání aktuálního stavu. Mnohdy jsou to zjištění smutná, ale vynořují se také výjimečná díla, jejichž existence již téměř upadla v zapomnění.   Plakát  Mgr. Ivo Habán (1977)Historik umění (FFMU v Brně), od roku 2005 působí na Národním památkovém ústavu v Liberci v oblasti dokumentace movitých kulturních památek, integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví a informačních systémů. Dlouhodobě se věnuje problematice německo-českého výtvarného umění 20. století.

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj