Jídlo v Bibli

Co a proč se  jedlo v biblických dobách? Jak jídlo měnilo dějiny? Potraviny jako symbol - to byla ústřední témata 3. přednášky ThMgr. Michala Krchňáka z cyklu O čem všem je Bible? V závěru pořadu byli posluchači pozváni na ochutnávku z židovské kuchyně. plakát 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj