Peníze a majetek v Bibli

Přednáška z cyklu O čem všem je Bible? Pohled očima překladatele Bible.

přednáší: ThMgr. Michal Krchňák

Příklady platidel v biblických časech. Stále platné principy postojů k penězům a majetku.

Příklady boháčů a chudáků v Bibli. Investice, daně, dluhy, úplatky...

vstupné dobrovolné

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj