Adventní posezení v knihovně

Adventní doba je již tradičně obdobím setkávání a zamyšlení nad časy minulými i přítomnými. Takové setkání s připomenutím historie  doby adventní i vánoční se uskutečnilo 30. listopadu v pobočce Krajské vědecké knihovny v Liberci na Králově Háji.  I když stávající prostory pobočky nejsou příliš velké, po úpravách, které zde byly o prázdninách provedeny jsou příjemné a návštěvníci knihovny to oceňují. Kurátorka Severočekého muzea paní Krámská, která se specializuje na tradici slavení adventních i vánočních svátků v našem regionu i Podkrkonoší, věnovala své vyprávění jejich vzniku a vývoji v historickém kontextu.  Upozornila i na řadu zajímavostí a vzácností okolo výroby betlémů i vznik tradice zdobení vánočních stromků. Setkání s paní Krámskou bylo příjemné a o tuto krásnou předvánoční atmosféru se postaraly i samy čtenářky knihovny, které zde ukázaly své výrobky z perníku, slaného pečiva apod. Všichni, kteří se zúčastnili to ocenili s nadějí, že tato setkání i besedy na různá zajímavá témata budou v příštím roce pokračovat.

Věra Ceéová, pobočka na Králově Háji

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj