PAMÁTKY KOLEM NÁS - Česká panelová sídliště

PAMÁTKY KOLEM NÁS - Česká panelová sídliště, přednášel prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. Plakát        V panelových sídlištích bydlí asi polovina české populace. V médiích převládá mínění, že sídliště neposkytují svým obyvatelům hodnotné prostředí. To byl hlavní obsah přednášky R. Šváchy. Nevynášel soudy nad sídlišti;  spíše se zamýšlel proč vlastně vznikla, jaké teoretické a politické úvahy za nimi stály. Promítl nejstarší panelové domy a celá sídliště v českých zemích, a zauvažoval, která ze sídlišť mají architektonickou hodnotu a co by se s nimi mělo dělat dnes po architektonické stránce.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj