PAMÁTKY KOLEM NÁS - Soupis nemovitých kulturních památek Libereckého kraje

"Soupis nemovitých kulturních památek Libereckého kraje" - přednášeli Mgr. Jiří Křížek a Mgr. Petra Šternová z NPÚ ÚOP v Liberci.  Plakát

Přednášející představili obrazovou publikaci, která je prvním podobně uceleným přehledem památek na území kraje, který vyšel. Kniha je plná map a fotografií a každá památka je doplněna krátkým textem, který popisuje její historii i současnost. První díl je zaměřen na Liberecko a mapuje nemovité památky i drobnou architekturu od Albrechtic u Frýdlantu po Letařovice na Liberecku.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj