LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Liebiegové

Obsahem přednášky Ivana Rouse ze Severočeského muzea v Liberci bylo působení rozvětvené rodiny Liebiegů v Severních Čechách i v celé střední Evropě. Zakladatelem podnikatelské rodiny byl Johann Liebieg, který spolu s bratrem Franzem nastoupili dráhu velkopodnikatelů v textilním průmyslu. Někteří z prvních továrníků zkrachovali, jiní, jako například Liebiegové, prosperovali a dali tak vzniknout mohutnému průmyslovému impériu. Liebiegové se nezabývali pouze textilním průmyslem, ale velmi důležitou roli hrálo i báňské podnikání, výstavba železnic, potravinářský průmysl a další odvětví. Vedle podnikatelských aktivit je dodnes patrná dobročinná a donátorská činnost Liebiegů.  Například o stavbě liberecké radnice se definitivně rozhodlo až po smrti Franze Liebiega. V závěti odkázal na stavbu sto tisíc zlatých a teprve tento obnos přetvořil sen v podobě projektu na skutečnost. Mezi další aktivity patří i bankovnictví, kde Liebiegové byli významní hráči nejen v Liberci, ale i v Praze a Vídni. A samozřejmě i stavební činnost v Liberci navázaná na samotnou rodinu i podnik dodnes tvoří základ často připomínaných památek. Liebiegovu vilu na Jablonecké, zámeček kde sídlí galerie, libereckou výšinu, Liebiegovo město a další znají nejen obyvatelé Liberce. Plakát

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj