PAMÁTKY KOLEM NÁS - Architektura kapucínského konventu v Liberci - Tradice v moderním hávu

V současnosti zchátralý kapucínský hospic s kostelem sv. Máří Magdaleny je významným dokladem liberecké sakrální architektury prvních dekád 20. století. Realizovaná podoba kostela je zajímavým konglomerátem, inspirovaným soudobou obytnou a industriální architekturou. Pozoruhodné je především využití tehdejších technologických novinek, zejména ocelového krovu a systému podlahového vytápění.Kostel s hospicem jsou dílem Maxe Kühna a Heinricha Fanty, předních severočeských architektů, kteří se podíleli na četných realizacích nejen v Liberci ale i širokém okolí. I přes necitlivé zacházení se do současnosti dochoval celkový historický rozvrh, proporce a členění areálu. Původní je také řada prvků jako okenní či dveřní výplně, dle kterých by bylo možné doplnit chybějící části. Původní interiér kostela je bohužel nenávratně ztracen. Velkorysý urbanistický plán, ale i řada uměleckořemeslných detailů podtrhuje význam této liberecké památky, o kterou by mělo být pečováno s náležitou zodpovědností a úctou.Mgr. Jaroslav Zeman a Alena Řičánková

Plakát

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj