PAMÁTKY KOLEM NÁS - Architektura v čase lovu

V pondělí 23. listopadu se v KVK uskutečnila přednáška Prof. Ing. Arch. Miroslava Masáka s názvem "Architektura v čase lovu". Arch. Masák je libereckému publiku velmi dobře znám, což dokládá hojná návštěva posluchačů KVK na přednášce. Obsahem přednášky byl především průhled soudobou světovou architekturou. Na cca 300 fotografiích staveb ze všech kontinentů, které arch. Masák za posledních dvacet let osobně navštívil, bylo nastíněno několik základních charakteristik, jak lze současnou architekturu vnímat a hodnotit. Z teorií architektury 20. století arch. Masák vybral 5 definic, které mohou pomoci vybřednout z "času lovu" a vnést nová či zapomenutá pravidla do architektonické tvorby.  Plakát

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj