Studentská hnutí v 60. letech v západní Evropě a v Československu

Přednáška byla věnována západoevropskému a československému studentskému hnutí v 60. letech 20. století. Tato hnutí, jejichž vývoj byl paralelně sledován v souvislosti s celkovou sociokulturní a politickou proměnou společnosti, měla odlišnou podobu, neboť reagovala na krize rozdílných společenských systémů plynoucích z odlišných příčin.

Přednáška byla zaměřena také na kontakty mezi představiteli obou těchto hnutí a na vzájemné reflexe. Stranou nezůstala ani studentská radikální levice v Československu.

Hostem večera byl historik PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. z Technické univerzity v Liberci. Akce se konala v rámci XI. Dnů české a německé kultury. Plakát.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj