Co skrývají biblická jména

Od října 2009 do února 2010 probíhal v liberecké knihovně cyklus čtyř přednášek Bible očima jejího překladatele. V úvodní přednášce překladatel Michal Krchňák ukázal na postup vzniku nového Českého studijního překladu (ČSP), který inicioval Nadační fond překladu Bible při Křesťanské misijní společnosti a po sedmnácti letech práce byl vydán v červenci 2009. Cílem překladatelského týmu bylo umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, Bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u každého verše snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů na další místa v Bibli. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Jednotlivosti pan Krchňák ilustroval na konkrétních příkladech, včetně aplikace do současného života.Na to navazoval program týkající se již více obsahu Bible. Nejprve to byl průřez dějinami Izraele v době Staré smlouvy (od Abrahama až po proroky) a následně v době Nové smlouvy. Vyprávění o jednotlivých místech, kde se dávné příběhy udály, byly doprovázeny obrázky pořízenými během třech autorových cest do Izraele. Překladatel se soustředil zvláště na ta místa, kam běžně turisté nejezdí, jako Hebron, horu Elon more a Gerizím či Herodion, kde byl nedávno objeven hrob Heroda Velikého. V poslední přednášce pan Krchňák nemluvil pouze o českém významu jednotlivých hebrejských jmen, ale také o způsobu jejich tvoření, nesnázích s jejich přepisem a o zvláštních souvislostech, které při běžném čtení Bible mohou snadno uniknout. Po všech přednáškách následovaly dotazy, druhá přednáška byla doplněna ochutnávkou jídel z židovské kuchyně. Plakát

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj