Proces Veselý, Rod, Tuček a procesy navazující

Přednáškový cyklus "Mladí historici" pro akademickou obec a veřejnost (přednášky absolventů historie na FP TU v Liberci).

Přednáší Mgr. Lenka Jiráková

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj