PAMÁTKY KOLEM NÁS - VODA POD MĚSTEM

Ve čtvrtek 22. října 2009 proběhla přednáška s názvem Voda pod městem, historické vodovody a kanalizace, kterou velmi poutavě a zasvěceně odpřednášel Ivan Rous ze Severočeského muzea. Pořádána byla ve spolupráci NPÚ ÚOP v Liberci k příležitosti 5. mezinárodního bienále Industriální stopy. Téma bylo rozděleno do dvou základních celků - kanalizace a vodovody.Výstavba kanalizace v podobě malých příkopů byla až do poloviny 19. století výhradně v rukou soukromníků, které motivovala snaha odvodnit pozemek, odvést splašky dále od domu. Až v roce 1848 byly postaveny první kanály v městské režii. Už za dva roky proběhla stavba prvního krytého kanálu a profilem 95 x 66 cm. V roce 1885 se poprvé v Liberci objevuje kanalizace moderního typu. V roce 1927 byl schválen projekt celé kanalizační sítě pro město, který se však nepodařilo dokončit. V příspěvku byla letmo zmíněna i současná kanalizace.Následovaly bloky věnované zatrubněným Libereckým potokům - Harcovskému, Jizerskému a soustavě potoků Ještědského hřbetu spojené Mlýnskou strouhou. Na zatrubněné potoky navazoval stručný nástin dějin městských náhonůDruhé téma bylo Vodovody a vodojemy. Představena byla historie jak nejstarších vodovodních vedení, tak i základní principy fungování moderních vodohospodářských zařízení. K tématu neodmyslitelně patří i generace vodovodů - nejstarší panský, redernský, valdštejnský a ve 20. století Huberův systém.Přednáška byla doplněna obrazovým materiálem pocházejícím především ze Státního okresního archivu v Liberci a podniku SČVK. Plakát

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj