Jak změřit svět (Vermessung der Welt)

film v němčině s českými titulky, uveden v rámci Dnů české a německé kultury

pondělí 23. 11. 2015, 18.00 hodin 

pořádá: KVK v Liberci ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha                                                                                                         

 

 

Začátek 19. století: Alexander von Humboldt, potomek šlechticů, cestuje do Jižní Ameriky, aby změřil kontinent a objevil cizí svět. Carl Friedrich Gauss, pocházející z chudých poměrů, provádí své výzkumy doma za psacím stolem a stane se slavným matematikem.

 

velký sál, 2. patro

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj