OPERA V KNIHOVNĚ - R. Schumann: Jenovéfa

Jenoféfa plakát  Robert Schumann - německý skladatel, hudební kritik a spisovatel. Těžiště jeho díla je v poetických klavírních skladbách.Čtyřaktová opera z roku 1850 odehrávající se na Siegfriedově hradě ve Štrasburku v r. 730. Margareta nabízí Golovi, že mu pomůže získat srdce Jenovéfy, manželky hraběte Siegfrieda, který táhne do boje. Když ho Jenovéfa odmítne, nastrčí Golo do její ložnice svého přítele hofmistra Draga, aby ji mohl obvinit z cizoložství. Poté oznamuje hraběti, jenž utrpěl v bitvě zranění, že mu byla manželka nevěrná. Siegfried přikáže svým lidem, aby ji odvedli do lesa a popravili. Golo se naposledy pokusí přemluvit Jenovéfu k útěku. Ta znovu odmítne, ale v poslední chvíli jí zachrání život Siegfried, jenž se dozvěděl pravdu.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj