Koncert Smyčcového kvarteta Hanse Krásy

koncert

sobota 21. 9. 2013, 13.30 hodin

ve složení: Šárka Petříková, Pavla Mazancová, Marie Dorazilová a Jan Forest

 

Svou činnost započalo v září 2012 na Pražské konzervatoři pod vedením MgA. Tomáše Strašila. Od té doby prošlo převratným vývojem. Zúčastnilo se mnoha významných koncertů a svou účastí přispělo k úspěšnému provedení nové opery skladatele Pavla Trojana Pastýřská pohádka, která zazněla v rámci festivalu Pražské jaro 2013. S velkým úspěchem provedlo kvarteto mj. Šostakovičův 8. kvartet. Zkušenosti získal soubor také na stáži v německém hudebním centru Bayreuth. Spolupracuje s několika českými i zahraničními pedagogy, například s lektorkou Steinhardt School New York Stephanie Baer. V létě 2013 vystoupí kvarteto na mezinárodním festivalu v Srbské Kamenici a vzápětí též na festivalu Mladá Praha. V letošním roce se Krásovo kvarteto připravuje na mezinárodní soutěž.

pořádá: Smyčcové kvarteto Hanse Krásy ve spolupráci s KVK v Liberci

Přesně rok po svém vzniku vystoupilo vynikající Smyčcové kvarteto Hanse Krásy i v Liberci a připravilo divákům opravdu nevšední zážitek. Program zahájilo „Tématem s variacemi pro smyčcový kvartet“ českého hudebního skladatele Hanse Krásy, jehož jméno toto mladé hudební těleso hrdě nese. Výjimečný byl i „Smyčcový kvartet č. 8 c moll“ Dmitrije Šostakoviče. Po krátké přestávce Krásovo kvarteto zahrálo ještě známý a skvostný „Smyčcový kvartet F dur op. 96“ Antonína Dvořáka, zvaný „Americký“, který byl důstojnou tečkou celého koncertu. Dle reakcí kvarteto všem návštěvníkům velmi zpříjemnilo sobotní odpoledne. Nadšené publikum poděkovalo obrovským potleskem na konci koncertu, za což bylo odměněno ještě malým přídavkem.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj