Gloria i gaudium

český advent v písni "mezi kostelem a hospodou", hudební Interludio

čtvrtek 17. 12. 2015, 19.00 hodin 

hosté: hudebníci z KVK v Liberci, Šaldova divadla a Arciděkanského kůru v Liberec

 

vede Jiří Bartoloměj Sturz

pořádá: KVK v Liberci, Hudební knihovna

-1. patro

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj