Přes Alpy a Pyreneje

literárně-hudební pořad prezentující pozoruhodné informace o Evropě před 300 lety očima jednoho z nejvýznamnějších českých aristokratů barokní doby

čtvrtek 30. 6. 2016, 18.00 hodin 

účinkují: Martin Bažil, Zdeněk Hojda, Eva Chodějovská-Bílková, Jan Staněk, Jiří Bartoš Sturz

 

 

Po cestách kavalírské pouti Heřmana Jakuba Černína aneb nechte se inspirovat na letní cesty.

hudební doprovod: členové hudebního souboru Motus Harmonicus pod vedením Jakuba Michla

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj