Výstava fotografií světového dědictví UNESCO

výstava

3. 4. - 25. 4. 2013

pořádá: MEDIA IN ve spolupráci s KVK v Liberci

 

Pozvání na vernisáž 11. ročníku výstavy fotografií  (3. dubna 2013) přijali zajímaví hosté: Michaela Andresová, vedoucí tajemnice Sekretariátu České komise pro UNESCO, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Alena Koukalová, jednatelka Obchodní komory Švýcarsko-Česká republika a Miloš Podpěra, ředitel společnosti China Tours. Vernisáže se za Liberecký kraj zúčastnila Hana Maierová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, radní pro kulturu, památky a cestovní ruch a Ivana Hujerová, členka Rady LK, pověřená řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

Výstavu zorganizovala agentura Media-In, zastoupená Milenou Blažkovou, ve spolupráci s libereckou knihovnou.

Putovní výstava nejkrásnějších míst světa,  součást autorského projektu RNDr. Mileny Blažkové, prezentuje unikátní místa naší planety pod ochranou UNESCO. Letošní kolekce seznámí návštěvníky s krásami rakouského Salcburku, s památkami Švýcarska, Slovenska, Chorvatska a jedinečnými skvosty daleké Asie, především Číny, Tibetu a Nepálu.

Záštitu nad výstavou převzala Česká komise pro UNESCO.

Návštěvníkům výstavy jsou volně k dispozici informační brožury o vystavených místech.

Ve dnech 12. a 19. dubna budou ve velkém sále promítány krátké filmy o Švýcarsku, vždy od 14.00 do 17.00 hodin.

Návštěvníci výstavy mají možnost se zúčastnit soutěže na téma Švýcarsko a vyhrát hodnotnou cenu, vyplní–li znalostní kvíz a vhodí jej do červeného boxu umístěného u výstavy ve 2. patře.

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj