Norská zima v Liberci

výstava

9. 12. 2013 - 9. 1. 2014 

pořádá: Velvyslanectví Norského království v Praze ve spolupráci s KVK v Liberci 

Výstava představuje různé podoby norsko-české spolupráce. Hlavním tématem jsou EHP a Norské fondy, pomocí kterých se financují projekty v nejrůznějších oblastech, jako věda a výzkum, vzdělávání a kultura. Výstava představí výstupy některých již ukončených projektů i možnosti zapojení se do projektů nových. Další část výstavy je věnovaná norským vánočním tradicím a norsko-české historii lyžování. K výstavě je připraven také doprovodný program v sálech knihovny.

V úvodu vernisáže výstavy pořádané Norským velvyslanectvím v Praze vystoupily tři půvabné studentky Lesnické akademie v Trutnově, které zahrály několik skladeb pro lesní roh. Zahájení festivalu Norská zima v Liberci 9. prosince se pak ujal norský velvyslanec J.E. Jens Eikaas. Pohovořil o možnostech čerpání Norských fondů a fondů EHP. Slova se pak ujaly zástupkyně Libereckého kraje paní radní Hana Maierová a Zuzana Kocumová. Následovalo malé občerstvení a prohlídka výstavy. 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj