Výstava LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA

Litevská novinářská fotografie

od 6. 3.do 29. 3. 2014

pořádá: Honorární konzulát Litevské republiky v Liberci

umístění: 2. a 1. patro

Výstava byla slavnostně zahájena 5. března za přítomnosti místopředsedy Senátu ČR pana Přemysla Sobotky, J.E. Aurimase Taurantase,velvyslance Litevské republiky v ČR, pan Sauliuse Bazevičiuse, honorárního konzula Litevské republiky v Liberci,  představitelů Libereckého kraje a města Liberce a dalších významných hostů.

Výstava je sestavena z fotografií vybraných v každoroční soutěži o nejlepší litevskou novinářskou fotografii. Tato soutěž se v Litvě koná již od roku 2000. Podle slov jejího organizátora Jonase Staselise, prezidenta Klubu litevských fotožurnalistů, se tato soutěž stala tradiční a významnou pro rozvoj litevské novinářské fotografie. Přibližuje lidem vizuální umění a doslova vyzývá všechny, aby si vyzkoušeli své tvůrčí síly. Soutěž s názvem Litevská novinářská fotografie již druhé desetiletí veřejnosti odhaluje díla litevských fotografů, přičemž odráží litevský politický a společenský život, přírodu, lidi, jejich radosti i strasti, všednost, dále pak zachycuje události a současné bytí nás všech.

V rámci výstavy jsou fotografie rozdělené podle kategorií: Události, Život, Portrét, Diplomacie, Kultura, Zábava, Sport, Armáda, Příroda a její ochrana, Glamour a Reportáž. Liberec se stal po Brně druhým vystavujícím městem v České republice, které návštěvníkům nabízí díky vítězným fotografiím pohled do každodenního života v Litvě.

Soutěž Litevská novinářská fotografie je pořádána neziskovou organizací Klub litevských fotožurnalistů, sdružující přes padesát litevských profesionálních fotografů.

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj