Pod hladinou

výtvarné práce žáků ZUŠ Liberec

od 22. 4.  do 30. 9. 2014 

pořádá: KVK v Liberci, pobočka Vesec

Na projektu ,,Pod hladinou,, pracovalo téměř 70 žáků  výtvarného oboru ZUŠ Liberec ve věku od šesti do třinácti let. Zvolené téma se stalo podnětem rozličných výtvarných aktivit  a činností, například kombinované techniky - zatírání suchých pastelů do klovatiny, tisky papírorytů nebo malba temperovými či akrylovými barvami. Projekt vyvrcholil uspořádáním výstavy v atriu ZUŠ a poté v prostorách vesecké knihovny.

Výstava je přístupná v provozních hodinách pobočky Vesec.

 

 

Práce žáků Bc. Markéty Klimešové, ZUŠ Liberec.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj