Zvířata a detaily jejich těl

výstava dětských prací

10. 10. 2014 - 28. 2. 2015 

KVK v Liberci, pobočka Vesec ve spolupráci se ZUŠ v Liberci

 

Na výtvarné řadě ,,Zvířata a detaily jejich těl" pracovali žáci přípravného ročníku až žáci 6.ročníku paní učitelky Bc. Markéty Klimešové. Práce zpracovávali  různými technikami. Na výstavě uvidíte kresby tužkou, perem a tuší, dále vícebarevné linoryty, tisky z papírových koláží a kombinované techniky.

 

  

 

 

výstavní prostory -1. patro

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj