Jára Cimrman - světoběžník a vynálezce

výstava

3. 11. - 30. 12. 2014 

pořádá: Britské centrum KVK v Liberci ve spolupráci s British Council Praha a Divadlem Járy Cimrmana

 

POZOR! Výstava byla prodloužena do 30.12.2014.

Výstava obsahuje historii Divadla Járy Cimrmana a dále je zaměřena především na osobnost Járy Cimrmana a jeho širokou rozsáhlou tvorbu učitelskou, vynálezeckou a cestovatelskou.

 

     Vernisáž výstavy 3. 11. 2014, 17.00 hodin ve 2. patře

                  za účasti členů Divadla Járy Cimrmana

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj