Pomáháme ...

benefiční výstava

od 28. 2. do  19. 3. 2015

pořádá: Anaon, veřejně prospěšný spolek ve spolupráci se SŠ SSaD Truhlářská, Liberec

 

Benefiční výstava, na které se budou prodávat výrobky chráněných dílen, regionálních i mimoregionálních umělců a sklo z Nového Boru. 

předsálí 2. patro

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj