Vznik a vývoj života na Zemi  aneb Co napoví Mistr Burian  

výstava na počest 110. výročí narození Zdeňka Buriana 

od 1. 5. do 30. 6. 2015 

pořádá: KVK v Liberci, pobočka Vesec

 

 

Mladší a starší žáci paní učitelky Markéty Klimešové a Renaty Šikolové  se vrátili do časů dávno minulých, do období, kdy vznikala a formovala se naše planeta. Podle knih a vlastní fantazie si děti představovaly, jak vypadala Země v době prvohor, kdy zde probíhala mohutná vulkanická činnost, kdy se objevují praoceány, život prvních rostlin a živočichů.

Mladší  děti nejvíce zaujaly sopky, chrlící lávu, které zpracovávali například technikou tisku ze šablon  v kombinaci  s vlnou a malbou. Trilobiti, vytváření  technikou rytí do lina nebo sádrových destiček či technikou tisku z papírové koláže. 

Ti starší se pustili do ztvárnění krajiny prvohor, na které se učili mimo jiné vyjádřit prostor pomocí barvy. Modelovali či otiskovali první zkameněliny mušlí a zkoušeli pracovat i se sádrou. Rozmanitost pravěkých šneků- amonitů si zasloužila použít voskovou batiku.

Prostory pobočky Vesec.

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj