Čtenáři vystavují

prodejní výstava

od 1. 9. do 29. 9. 2015 

pořádá: Eva Žilíková a KVK v Liberci

 

 

 

Eva Žilíková, důchodkyně, 75 let

Tvoření keramických holubů se stalo jejím koníčkem.

Každý z nich je jedinečný, do konečné podoby se rodí 

mnoho týdnů. 

Výstava je prodejní, kus za 300,- Kč (věneček 350,- Kč).

Výrobky jsou označené číslem, lze si je objednat:

kuzelkova@kvkli.cz, či na čísle 774 885 684, 

umístění: 1. patro

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj